Informacje o administratorze danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Adama Mickiewicza 24 lok. 3B, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail : biuro@okulistyka21.pl
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez:
adres e-mail: biuro@okulistyka21.pl lub
pisemnie na adres: Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Adama Mickiewicza 24 lok. 3B
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania zadanego przez Ciebie pytania lekarzowi/specjaliście i udzielenia na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda (zgodnie z art. 9. ust. 2 lit. b RODO)
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Fundację Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom), w szczególności dostawcom usług IT.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać poprzez biuro@okulistyka21.pl
Przysługują Ci prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wycofania zgody,
prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do sprostowania danych osobowych
prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość/zapytanie.